Retail

Gripp Projecten begeleidt retailers en retailorganisaties bij de (her)inrichting van hun winkels. Dit kunnen ‘shop-in-shop’ concepten zijn, complete inrichtingen van nieuwe winkels of metamorfoses van reeds bestaande winkels.
Wij doen vooraf voor u onderzoek naar de technische haalbaarheid en inventariseren de situatie van bestaande winkels door geheel Nederland. Vervolgens maken we een plan van aanpak met daarin een begroting en een tijdsplanning. Na goedkeuring gaan we over tot het realiseren van de inrichting, samen met de diverse onderaannemers.
Gripp Projecten is uw aanspreekpunt en draagt zorg voor een soepel verloop van het proces.

DIRECT NAAR: