contact

Schansstraat 2
5688 NC Oirschot (NL)
M +31(0)611 017414
E info@gripp-projecten.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17204937. U kunt onze voorwaarden hier downloaden als PDF-bestand.

DISCLAIMER

GRIPP Projecten disclaimer: Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger of diens gemachtigde. Wij vragen u dit bericht of de bijlage niet te kopieren of te verstrekken aan personen voor wie deze informatie niet bedoeld is. Indien u dit bericht hebt ontvangen maar u bent niet de beoogde ontvanger of diens gemachtigde, dan vragen wij u de afzender hierover te informeren en het originele bericht en de eventuele bijlagen te vernietigen.
Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie.